Algemene voorwaarden:

Prijzen:

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan uiterlijk en inhoud van deze website en doen ons best om alles up-to-date en foutenvrij te houden.

Dat houdt concreet in dat u ons kunt houden aan de prijzen die hier vermeld staan voor instrumenten,
versterkers en reparaties. We behouden ons echter het recht voor, zoals staat uitgelegd bij de prijslijst voor reparaties, prijzen bij taxatie van een betreffend instrument aan te passen. Ook andere prijswijzigingen zijn ten alle tijde voorbehouden.

Garantie:

Op onze handgebouwde instrumenten heb je levenslange garantie, dat wil zeggen zolang wij leven en nog kunnen werken. Dat is een garantie op alle productiefouten van je nieuwe instrument: slijtage en onoordeelkundig gebruik of behandeling zijn uiteraard uitgesloten van deze garantie.
Op andere instrumenten en versterkers geldt een garantietermijn van 1 jaar, op gebruikte instrumenten en versterkers 3 tot 6 maanden, en op alle werkzaamheden 3 tot 6 maanden.

Mocht het nou zo zijn dat je ontevreden bent over een reparatie, een afstelling bijvoorbeeld, wacht dan a.u.b. niet te lang met reclameren; we zullen er alles aan doen om problemen op te lossen.

Schade:

Je mag uiteraard van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met je instrument. Mocht er bij ons onverhoopt
schade ontstaan aan je instrument (een kras bijvoorbeeld) dan lossen wij dat natuurlijk op (dat is namelijk ons vak) en als dat niet mogelijk blijkt vergoeden we de schade. Soms is schade echter niet te voorkomen: bij bijvoorbeeld gelakte esdoorn toetsen van bepaalde jaartallen (bas-)gitaren van het merk Fender valt de lak al bij het bekijken van de toets af. Schade die wij niet kunnen voorkomen is dan ook altijd uitgesloten van deze garantie. Een tip: laat het liefst je instrument in een hoes of koffer achter.

Verzekering:

De meeste van onze klanten hebben een verzekering van hun instrument. Wij gaan er van uit dat je zelf zorgdraagt voor de verzekering van je (vaak dure) instrument, en die is ook geldig als je instrument bij ons ter reparatie is.
Dit is ten allen tijde de voorliggende verzekering: dat wil zeggen dat je eigen verzekeringsmaatschappij in eerste
instantie aangeschreven wordt als er onverhoopt sprake mocht zijn van brand, diefstal of vermissing.

Mocht het echter zo zijn dat je zelf niet bent verzekerd dan hebben wij een zogenaamde additionele verzekering afgesloten die we kunnen aanspreken als er sprake mocht zijn van brand, diefstal of vermissing.

Disclaimer website:

Rikkers Gitaarbouw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site.